Om företaget

Pampas Nordic Group & Consultancy AB är ett rese- och konsultföretag som är specialiserade på resor och arrangemang i Spanien, Argentina, Chile, Uruguay och Brasilien. Företaget har sitt säte i Uppsala och driver sin verksamhet via hemsidan www.pampastravel.se.

Företaget arbetar även med skräddarsydda resor till Argentina med angränsande länder och Spanien, både för privatresenärer och grupper.

Företaget ställer resegaranti till Kammarkollegiet i enlighet med Paketreselagen. För mer om Pampas Travel's särskilda villkor se Bokningsinformation.

Vi innehar F-skattsedel.

Vi har organisationsnummer 556964-0203

Vi har bankgironummer 391-1039

För betalningar från utlandet: 

BIC/SWIFT: HANDSESS 
IBAN-number:  SE43 6000 0000 0007 9254 3408 

Behandling av personuppgifter

GDPR står för General Data Protection Regulation (dataskyddsförordningen) och är en ny lag som trädde i kraft den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL) och innehåller regler om hur företag och organisationer får behandla personuppgifter.

Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Ändamålet med behandlingen är registrering och administration av kunder hos Pampas Nordic Group & Consultancy AB. Ansvarig för behandlingen är Pampas Nordic Group & Consultancy AB i Uppsala och personuppgifterna kommer att behandlas av den administrativa personalen på företaget. Personuppgifterna kan bli föremål för utlämnande i enlighet med offentlighetsprincipen. Den registrerade har rätt att begära tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering av desamma och har även rätt att begära begränsning av, och invända mot, behandlingen.